ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI Üretici No:........................... Tarih: .../.../...... Sayısı: ….[1] 0….[2] 0…..[3] 0….[4] 0….[5] Bu Anlaşma; isim veya unvanı ile kanuni ikametgah...
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:........................... Tarih: .../.../...... Sayısı: ….[1] 0….[2] 0…..[3] 0….[4] 0….[5] Bu Anlaşma; isim veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi...
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun)’nun 14 üncü maddesi kapsamında Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ)...
DUYURU 19/07/2019 tarihli ve 30836 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7186 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na(Kanun) Geçici 25 inci madde hükmü olarak; “Bu Kanunun 14 üncü maddesinin birinci...
DUYURU 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun)’nun 14 üncü maddesi kapsamında Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ hazırlanmış...
DUYURU Kamuoyunda ‘Çatı mevzuatı’ olarak bilinen, tüketim tesisiyle aynı noktada olan ve 10 kW güç ile sınırlanan üretim tesisleri için başvuruları ve başvuru sonrası işlemleri düzenleyen “Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı...
DUYURU Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22/06/2017 tarihli gündeminde yer alan ve lisanssız elektrik üretimine ilişkin birtakım düzenlemeler içeren Kurul Kararları ekte yer almaktadır. Söz konusu Kurul Kararları 24/06/2017 tarih ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de...
.
Duyuru Panosu
ÖNEMLİ DUYURU !!!
1-SİTEMİZDE KULLANILAN TÜM RESİMLER KENDİ PROJELERİMİZE AİTTİR.
2-Tüm projelerimiz sitede yavaşlamaya neden olduğundan dolayı burada paylaşılamamıştır.Örnekleme amacıyla her konuda birkaç proje paylaşılmaya çalışılmıştır.
üç